Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) - F. Proces

From Dashboard samenwerking Wijchen

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN)
F. Proces

Procesbalk

Raad

28 mei 2019
Raadsvergadering vaststelling zienswijze op concept begroting 2020 en gewijzigde begroting 2019 BVO DRAN.

College

14 mei 2019
Overige relevante ontwikkelingen

Het algemeen bestuur vergadert 2x per jaar, vergaderingen zijn besloten, besluiten zijn openbaar. Er wordt halfjaarlijks gerapporteerd over de werkzaamheden van de BVO DRAN. De kosten voor het vervoer van mensen met een beperking stijgen aanzienlijk. In de loop van 2018 worden er voorstellen aan het college voorgelegd om de kosten te verminderen. Indien hierdoor de Verordening Wmo en Jeugd aangepast dient te worden, wordt de raad betrokken.