Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) - F. Proces

From Dashboard samenwerking Wijchen

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
F. Proces

Procesbalk

Raad

17 jun 2021
jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022-2025 (zienswijze)

College

4 jan 2022
Kaderbrief uitgangspunten begroting 2023-2026 (zienswijze)
Overige relevante ontwikkelingen
  • structureel oplopende gemeentelijke bijdrage Sociale werkvoorziening
  • kwantitatieve doelstellingen WerkBedrijf houden gelijke trend met voorgaande jaren
  • Strategisch arbeidsmarkt beleid in relatie de ontwikkeling van het maatwerkdeel van het Participatiebudget (toewerken naar één basispakket)