Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO) - F. Proces

From Dashboard samenwerking Wijchen

Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO)
F. Proces

Procesbalk

College

3 jul 2018
Vaststelling jaarverslag 2017, jaarrekening 2017 en begroting 2019
tweede kwartaal van 2019
Vaststelling jaarverslag 2018, jaarrekening 2018 en begroting 2020.
Overige relevante ontwikkelingen

Besluitvorming omtrent de beleidsmatige aanpak (inclusief de organisatorische invulling ervan) van misbruik en oneigenlijk gebruik binnen de WMO en de Jeugdzorg.