Munitax (Munitax) - F. Proces

From Dashboard samenwerking Wijchen
< Munitax (Munitax)
Revision as of 11:11, 10 May 2018 by Freek Reffeltrath (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Munitax (Munitax)
F. Proces

Procesbalk

Raad

31 mrt 2018
Bij de 1e prorap wordt een inschatting gegeven van de te verwachten belastingopbrengsten en de verwachte bijdrage van de dienstverleningsovereenkomst t.o.v. de begroting. Bij de overige proraps volgt de dan meest actuele situatie. Als er in het proces van aanslagoplegging overige mededelingen zijn, worden die zo spoedig mogelijk gegeven.
5 jul 2018
In de Kaderbrief wordt de verwachting voor de begroting van het volgend jaar opgenomen.

College

31 mrt 2018
Bij elke prorap wordt een inschatting gegeven van de te verwachten belastingopbrengsten en de verwachte bijdrage van de dienstverleningsovereenkomst t.o.v. de begroting. Als er in het proces van aanslagoplegging overige mededelingen zijn, worden die zo spoedig mogelijk gegeven.
12 jun 2018
In de Kaderbrief wordt de verwachting voor de begroting van het volgend jaar opgenomen.
Overige relevante ontwikkelingen

N.v.t.