DELETE

From Dashboard samenwerking Wijchen

DELETE
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
  Aard van de samenwerking
   Belangrijk voor wie?
    Belangrijk waarom?
     Beoogde resultaten
     Feitelijke resultaten
     Motieven
     Aan motief beantwoord?
     Begrote kosten en baten (begroting)
     Feitelijke kosten en baten (realisatie)
     Samenwerkingspartners
     Aandeel van de gemeente
     Governance regime

     Het gaat om een nog onbekende samenwerking. Er is sprake van een .

     Proces
     Nieuws
     Contactgegevens
     Vestigingsplaats
     Wijchen
     Bezoekadres
     Ikweetgeenstraat
     Wijchen
     Totaaloverzicht Kernbeeld
     Toelichting

     Basisgegevens

     Naam

     DELETE

     Onderwerpen
      Belangrijkheid

      (1) Waarom is het belangrijk?


       (2) Voor wie is het vooral belangrijk?

        ‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
        (1) '

        “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

        (2) '

        “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

        Schaal van de samenwerking
        Samenwerkingspartners
        Aard van de samenwerking

        Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

        Jaren
        Motieven voor samenwerking

        ⧼Motief ambitieniveau⧽

        • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren

        ⧼Motief organisatorisch⧽

        • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur

        ⧼Motief horizonverruiming⧽

        • Zicht krijgen op kansen

        ⧼Motief verantwoordelijkheid⧽

        • Beter zicht krijgen op wat leeft in de samenleving

        Aan motief beantwoord?

        nee

        Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten
        Kosten en baten: begroting en realisatie
        Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


        Kosten (inbreng financiële middelen)

        Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

        Lopend jaar (2018)

        Financiële middelen Begroot 2018 Feitelijk 2018 Begroot 2019
        Bijdrage 100 99 € 100
        TOTAAL € 100 € 99 € 100

        Voorgaand jaar (2017)

        Financiële middelen Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
        Bijdrage 80 100 100
        TOTAAL € 80 € 100 € 100

        Twee jaar terug (2016)

        Financiële middelen Begroot 2016 Feitelijk 2016 Begroot 2017
        Bijdrage 50 40 100
        TOTAAL € 50 € 40 € 100


        Baten

        Lopend jaar (2018)

        Categorie opbrengsten Begroot 2018 Feitelijk 2018 Begroot 2019
        Entreegelden 20 15 € 18
        TOTAAL € 20 € 15 € 18

        Voorgaand jaar (2017)

        Categorie opbrengsten Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
        Entreegelden 15 15 18
        TOTAAL € 15 € 15 € 18

        Twee jaar terug (2016)

        Categorie opbrengsten Begroot 2016 Feitelijk 2016 Begroot 2017
        Entreegelden 15 10 18
        TOTAAL € 15 € 10 € 18

        Inbreng overige middelen

        Categorie
        Ruimte Om niet ter beschikking gesteld
        Financiële waarde: € 5

        Financiële resultaten

        Lopend jaar (2018)

        Categorie Begroot 2018 Feitelijk 2018 Begroot 2019
        € …
        TOTAAL

        Voorgaand jaar (2017)

        Categorie Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
        TOTAAL

        Twee jaar terug (2016)

        Categorie Begroot 2016 Feitelijk 2016 Begroot 2017
        TOTAAL


        Bibliotheek

        Relevante documenten
        Bestand beschikbaar ( downloaden)


        <ul><li>Property "Openbaar belang" (as page type) with input value "Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten: Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren.Organisatorische voordelen: Professionaliseren van organisatie en/of bestuur.Verruimen van de horizon: Zicht krijgen op kansen.Versterken van de democratie: Beter zicht krijgen op wat leeft in de samenleving.De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachtenStrategische kansen:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Bestuurlijk belang" (as page type) with input value "Vertegenwoordiging in bestuursorganen: niet ingevuld. Zeggenschap: niet ingevuld." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li></ul>