Rondom Wijchen - F. Proces

From Dashboard samenwerking Wijchen

Rondom Wijchen
F. Proces

Procesbalk

Raad

derde kwartaal van 2019
Beslisnota subsidieaanvraag 2020 Informatienota vaststelling subsidie 2018

College

derde kwartaal van 2019
Beslisnota subsidieaanvraag 2020 Beslisnota en informatienota voor de raad vaststelling subsidie 2018
Overige relevante ontwikkelingen

De raad wordt 4x per jaar met een monitorbijeenkomst geïnformeerd.