Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland (Vluchtelingenwerk)

From Dashboard samenwerking Wijchen

Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland (Vluchtelingenwerk)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
  Aard van de samenwerking
   Belangrijk voor wie?
    Belangrijk waarom?
     Beoogde resultaten
     Feitelijke resultaten
     Motieven
     Aan motief beantwoord?
     Begrote kosten en baten (begroting)
     Feitelijke kosten en baten (realisatie)
     Samenwerkingspartners
     Aandeel van de gemeente
     Governance regime

     Het gaat om een nog onbekende samenwerking. Er is sprake van een .

     Proces


     Totaaloverzicht Kernbeeld
     Toelichting

     Basisgegevens

     Naam
     Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland
     afkorting: Vluchtelingenwerk
     Onderwerpen
      Belangrijkheid

      (1) Waarom is het belangrijk?


       (2) Voor wie is het vooral belangrijk?

        ‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
        (1) '

        “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

        (2) '

        “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

        Schaal van de samenwerking
        Samenwerkingspartners
        Aard van de samenwerking


        <ul><li>Property "Openbaar belang" (as page type) with input value "Motieven voor samenwerking: Strategische kansen:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Bestuurlijk belang" (as page type) with input value "Vertegenwoordiging in bestuursorganen: niet ingevuld. Zeggenschap: niet ingevuld." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li></ul>