Dar (Dar)

From Dashboard samenwerking Wijchen

Dar (Dar)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

  • De gegevens worden momenteel nog bijgewerkt en zullen zo spoedig mogelijk online beschikbaar worden gemaakt. Zodra de laatste gegevens zijn gepubliceerd kunt u hier een export maken in Excelformaat.
  • Afdrukken


. . .

Proces


Aan dit onderdeel wordt momenteel gewerkt. De nieuwe of bijgewerkte gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Aan dit onderdeel wordt momenteel gewerkt. De nieuwe of bijgewerkte gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

Governance van de samenwerking


Afspraken, procedures en instrumenten
TOELICHTING

Denk aan:

  • Tussentijdse evaluatie en monitoring.
  • Organiseren van werkbezoeken
  • Aanstellen van rapporteurs binnen de raad voor deze samenwerking.
  • Aanstellen van een bestuurlijke regisseur in het college.
  • Organiseren van gezamenlijke invloed pogingen met raden van andere gemeenten – zoals bij het afstemmen van zienswijzen.
  • Borging van de gemeentelijke eigenaarspositie.
  • Afspraken over informatievoorziening.
  • Onafhankelijk toezicht

Toezichtarrangement: BASIS