MeerVoormekaar (Meer)

From Dashboard samenwerking Wijchen

MeerVoormekaar (Meer)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Zorg en welzijn
Aard van de samenwerking
  Belangrijk voor wie?
   Belangrijk waarom?
   • Samenwerking biedt grote kansen.
   Beoogde resultaten
   Feitelijke resultaten
   Motieven
   Aan motief beantwoord?
   Begrote kosten en baten (begroting)
   Feitelijke kosten en baten (realisatie)
   Samenwerkingspartners
   Aandeel van de gemeente
   Governance regime

   Het gaat om een nog onbekende samenwerking. Er is sprake van een .

   Proces


   Contactgegevens
   Vestigingsplaats
   Wijchen
   Bezoekadres
   Campuslaan 6
   6602 HX Wijchen
   Website
   https://www.meervoormekaar.nl/
   Accounthouders
   Miranda Thijssen
   Totaaloverzicht Kernbeeld
   Toelichting

   Basisgegevens

   Naam
   MeerVoormekaar
   afkorting: Meer
   Beschrijving

   Brede welzijn instelling voor Wijchen en Druten

   Onderwerpen
   • Zorg en welzijn
   Belangrijkheid

   (1) Waarom is het belangrijk?

   • Samenwerking biedt grote kansen.


   (2) Voor wie is het vooral belangrijk?

    ‘Verbonden partij’
    ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
    (1) De gemeente heeft geen bestuurlijk belang.

    “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

    (2) '

    “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

    Schaal van de samenwerking

    Lokaal

    Samenwerkingspartners
    Aard van de samenwerking


    • The wikipage input value "Motieven voor samenwerking: Strategische kansen:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
    • The wikipage input value "Vertegenwoordiging in bestuursorganen: niet ingevuld. Zeggenschap: niet ingevuld." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.