Zoek samenwerkingsverbanden/Verbonden partij

From Dashboard samenwerking Wijchen
< Zoek samenwerkingsverbanden
Revision as of 13:50, 19 June 2017 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Zoek samenwerkingsverbandenVerbonden partijen

Zoek samenwerkingsverbanden op een van onderstaande zoekcriteria:


Alle samenwerkingsverbanden die als partij financieel en/of bestuurlijk verbonden zijn.
Bestuurlijk belang

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

Financieel belang
“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Gevonden verbonden partijen


Gemeenschappelijke regelingen

Categorie: Bedrijfsvoeringsorganisatie
Categorie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam
Categorie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam
Categorie: Gemeenschappelijk orgaan
Categorie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam
Categorie: Centrumgemeenteconstructie
Categorie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam
Categorie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam
Categorie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam
Categorie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam
Categorie: Bedrijfsvoeringsorganisatie

Vennootschappen en coöperaties

Er zijn geen passende resultaten gevonden voor deze zoekactie.

Stichtingen en verenigingen

Er zijn geen passende resultaten gevonden voor deze zoekactie.

Overige verbonden partijen

Categorie: Samenwerking via subsidierelatie zonder afdwingbaar resultaat