Munitax (Munitax) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)

From Dashboard samenwerking Wijchen

Munitax (Munitax)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)

Jaar 2017

Jaren

Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2017)

Financiële middelen Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
Bijdrage Wijchen 2017 (obv begroting Munitax) 645894 € …
TOTAAL € 645.894

Voorgaand jaar (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2015)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel


Financiële resultaten

Lopend jaar (2017)

Categorie Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
Begroting 2017 Munitax 2173000 € …
TOTAAL € 2.173.000

Voorgaand jaar (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2015)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel